koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 10 20 100 Positionering op de getallenlijn:

 

literatuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

 

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

 

   

rekenkist
     Rekenkist

 


Bewegend rekenen

Er wordt een lijn uitgezet waarin de punten herkenbaar zijn. In eerste instantie tot de tien, later tot de 20 en vervolgens tot de 100 Waar ligt de 7?

De kinderen moeten de plaats op de getallenlijn vinden. In eerste instantie liggen de getallen er nog naast, echter in een volgende fase moeten ze zelf de plaats vinden zonder het getal als steunpunt.

Plaats op de getallenlijn vinden. Wie ligt er naast de 20? Voor de 31 enz. Verhoudingen kunnen bepalen. Als hier de 20 is, waar is dan de 40?

Op deze manier leren de kinderen tevens het verschil tussen telgetal en meetgetal.

Overige activiteiten

Er wordt aan de hand van een 20 of 100 snoer met getallen geoefend aan de plaats van de getallen. Kinderen, ik heb een getal fout neer gehangen. Welk getal is dat?

Kinderen leren met 20 en 100snoer werken.

Zet de wasknijper naast de 15e kraal (hier komen de ordinale getallen aan de orde)

De bewerkingen komen hier in spreektaal aan de orde.